Diensten

Schrijven

Teksten in allerlei vormen. Onder meer: artikelen, blogs, boeken, (nieuws)brieven, samenvattingen, recensies.

Redigeren

  • het verbeteren van stijl-, spel- en grammaticafouten in aangeleverde teksten.
  • het bekijken van de tekst. Is deze goed leesbaar? Sluit de tekst aan bij de doelgroep?
  • het passend maken van de tekst voor een website of nieuwsbrief. Dit kan betekenen dat de tekst wordt ingekort.

SEO (Search Engine Optimization)

Klimmen in de zoekmachineranking? Waar moet je op letten? Bijvoorbeeld: woordkeuze, gebruik van foto’s, links met andere websites en interactie op jouw site. Belangrijk is de doelstelling die je voor ogen hebt. Wat wil je bereiken? En hoe pak je dat aan? Een plan van aanpak biedt uitkomst.
Wil je zelfstandig aan de gang met SEO of online marketing, kijk dan op de digitale werkplaats van Google.