(Her)schrijven

Hulp nodig bij het schrijven en/of herschrijven van allerhande teksten? Of een passende tekst nodig bij beeld en/of videomateriaal?
Schakel MEER! in voor het (her)schrijven van artikelen, blogs, boeken, (nieuws)brieven, samenvattingen en recensies.

Redigeren

Heb je een tekst, maar ben je nog niet (helemaal) tevreden?
Schakel MEER! in voor:

  • het verbeteren van stijl-, spel- en grammaticafouten in aangeleverde teksten.
  • het bekijken van de tekst. Is deze goed leesbaar? Sluit de tekst aan bij de doelgroep?
  • het passend maken van de tekst voor een website of nieuwsbrief.

Search Engine Optimization (SEO)

Klimmen in de zoekmachineranking? Waar moet je op letten? Bijvoorbeeld: woordkeuze, gebruik van foto’s, links met andere websites en interactie op jouw site. Belangrijk is de doelstelling die je voor ogen hebt. Wat wil je bereiken? En hoe pak je dat aan?
Schakel MEER! in voor het maken van een plan van aanpak op maat.
Wil je (eerst) zelfstandig aan de gang met SEO of online marketing, kijk dan op de digitale werkplaats van Google.

Voorbeelden van mijn werk


Boeken, de scheurkalender en een spel


Een paar losse artikelen