Comments: 0

7 miljard mensen en een groot deel hiervan is, via sociale media, met elkaar in contact… Veel mensen, veel mogelijke gezichtspunten!
Van steen zouden we allemaal dezelfde kant op blijven kijken, en hetzelfde zien en denken. Gelukkig zijn we niet van steen, maar zijn we in staat om oneindig veel verschillende verhalen te zien, te bedenken en te vertellen.
De andere kant van deze rijkdom is dat er conflicten op de loer liggen!

Met al die verschillende mensen en hun belangen kun je simpelweg niet altijd rekening houden. Zelfs als je dit #1 van je prioriteitenlijstje maakt, is dit voor de meeste mensen een onmogelijke opgave. Ook de snelheid van de wereld waarin we vandaag de dag leven, speelt een rol. We worden geacht steeds sneller te reageren, waardoor we soms te snel reageren…met als gevolg een ruzie of een conflict.

Falen?

We schamen of voelen ons vaak schuldig als we een conflict hebben met iemand. We associëren het met falen of controleverlies. En dat is best raar als je je bedenkt dat het onmogelijk is om het altijd eens te zijn met een ander. Het conflict is onderdeel van ons leven. Net als fouten maken. We hebben het liever niet, maar we doen het allemaal.
Het conflict zelf is vaak ook niet het grootste probleem. Dat is meestal de manier waarop we met het conflict omgaan.

Hoe gedraag jij je in een conflict?

Mijd je de ander? Verhef je je stem? Word je agressief? Doe je net alsof er niets aan de hand is? Maak je het groter dan het is, of juist kleiner? Wat voor gedragingen laat jij zien als je in conflict bent met iemand en vind je dat oké? Of gaat het eigenlijk iets te ver? Hoe voorkom je dat?

Hoe wil je een eind maken aan het conflict?

Wil je het conflict in goed overleg oplossen? Dan kun je denken aan mediation
Wil je het conflict gebruiken om de conflictvaardigheid te verbeteren, zodat je een volgende keer op een andere manier met een conflict kunt omgaan? Dan is Conflictcoaching of Transformatieve Mediation iets voor jou.
Wil je iemand anders laten beslissen? Dan kom je terecht bij een Rechter of Arbiter.

Praten met degene waarmee je een conflict hebt, vergt een behoorlijke dosis lef. Dus mocht je (conflict)coaching of mediation overwegen: Chapeau!

%d bloggers liken dit: