Conflicten moeten kloppen!

En dat was vanochtend niet het geval!

Ik ben aan het schrijven in mijn tweede hoofdstuk en moet na een kwartiertje, concluderen dat het inhoudelijk niet klopt. De volgorde van de verschillende scènes, is niet reëel. Mijn eerstvolgende gedachte is: “shit, nu moet ik alles overnieuw schrijven”, en daarop volgt er een lichte paniek. Gevoelens van teleurstelling en enige boosheid in de vorm van irritatie komen op, waardoor ik even helemaal niet kan bedenken hoe ik verder moet.

Na even te hebben toegegeven aan het ‘zak-in-as’ moment, vind ik een oplossing. Ik hevel een deel van de tekst uit dit hoofdstuk over naar een nieuw hoofdstuk. In dat hoofdstuk begint het verhaal op een ander moment, waardoor ik mijn fantasie gewoon haar gang weer kan laten gaan. Dit heeft als gevolg dat ook mijn stemming aanzienlijk verbetert, gelukkig.

Mijn personage raakt in conflict in het boek. Dat is op zichzelf natuurlijk geen probleem, sterker nog een interessant verhaal vraagt om conflicten. Alleen die conflicten moeten dan wel kloppen. En daar zat het probleem.

Voor degenen die niet op de hoogte zijn van de werking van conflicten, hieronder in het kort een omschrijving van de trap van Glasl.

De trap van Glasl

De trap van Glasl bestaat uit drie fasen:
De eerste fase van een conflict is de rationele fase. Dat is de fase waarin je woorden krijgt met iemand, maar hier nog samen uit kunt komen.
De tweede fase is de emotionele fase. Een fase waarin emoties een sterkere rol spelen en je er niet meer alleen uit komt. Het conflict beslechten kan wel met een derde erbij: een goede vriend(in), of als dat ook niet meer lukt een professionele bemiddelaar
De derde fase is de escalatiefase. Daarin is het conflict uitgemond in oorlog. Alles is gericht op vernietiging van de ander. Om dit te stoppen is vaak tussenkomst van een rechter nodig.

Wat was het probleem?

Mijn personage blijkt vanuit de escalatiefase rustig weer terug te gaan naar de emotionele fase. Hierbij krijgt hij geen hulp en gebeurt er niets dat deëscalerend werkt.
En dat is nou eenmaal niet waarschijnlijk. Vandaar.

De week van de mediation

Het is de week van de mediation. Een week waarin iedere zelfstandige mediator en ieder bedrijf dat in conflictadviezen doet, naar buiten treedt met verhalen over mediation.

Een goed moment om ook even uit te wijden over hoe je een conflict veroorzaakt.
Een paar voorbeelden:

 • Je thuis of op werk gedragen zoals je je in het verkeer gedraagt.
 • Hard praten in een stiltecoupe.
 • Iemand steeds interrumperen.
 • Keer op keer herhalen wat iemand net heeft gezegd.
 • Iemand uitgebreid uitlachen.
Comfortzone

Als je in een conflict verzeild raakt, dan begrijp je meestal niet hoe het zo ver heeft kunnen komen. Bijna uit reflex begin je verontwaardigd over wat die ander heeft gedaan. Het kan zijn dat je je begint af te vragen hoe het mogelijk is dat je die ander zo fout hebt ingeschat?
[Houd er wel rekening mee dat die ander precies hetzelfde aan het doen is.]
Waarom is het zo lastig om toe te geven dat je ook een rol hebt in dit conflict? Waarom zoek je je toevlucht in het gedrag van de ander?
Een conflict:

 • is niet leuk. Zeker als je een conflict hebt met iemand die je erg na staat. Dat kan zelfs bijzonder pijnlijk zijn: angst voor verlating, afwijzing.
 • maakt je kwetsbaar. Je wordt uit je automatische piloot gehaald en moet weer opletten en nadenken over wat er gebeurt.
 • veroorzaakt emoties die ervoor kunnen zorgen dat je je gedraagt op een manier waarop je niet trots bent.

Kortom: conflicten halen je uit je comfortzone. En eenmaal uit die comfortzone schiet je vaak in de verdediging. Of je dat nu doet door iemand aan te vallen, door iemand te negeren of iets daar tussenin, maakt niet zo veel uit. Je verdedigt je. Het nadeel van dit verdedigen is dat je in het conflict verstrikt blijft. Dat is jammer, toch?

Wat was jouw rol?

Praktischer is het om je eigen gedrag te onderzoeken:

 • Wat maakt dat jij op deze manier op deze situatie reageert?
 • Wat maakt dat deze situatie jou zo raakt?
 • Op welke moment ging het mis?
 • Kun je emotie en inhoud scheiden?

Een conflict? Je bent vast niet de enige!

7 miljard mensen en een groot deel hiervan is, via sociale media, met elkaar in contact… Veel mensen, veel mogelijke gezichtspunten!
Van steen zouden we allemaal dezelfde kant op blijven kijken, en hetzelfde zien en denken. Gelukkig zijn we niet van steen, maar zijn we in staat om oneindig veel verschillende verhalen te zien, te bedenken en te vertellen.
De andere kant van deze rijkdom is dat er conflicten op de loer liggen!

Met al die verschillende mensen en hun belangen kun je simpelweg niet altijd rekening houden. Zelfs als je dit #1 van je prioriteitenlijstje maakt, is dit voor de meeste mensen een onmogelijke opgave. Ook de snelheid van de wereld waarin we vandaag de dag leven, speelt een rol. We worden geacht steeds sneller te reageren, waardoor we soms te snel reageren…met als gevolg een ruzie of een conflict.

Falen?

We schamen of voelen ons vaak schuldig als we een conflict hebben met iemand. We associëren het met falen of controleverlies. En dat is best raar als je je bedenkt dat het onmogelijk is om het altijd eens te zijn met een ander. Het conflict is onderdeel van ons leven. Net als fouten maken. We hebben het liever niet, maar we doen het allemaal.
Het conflict zelf is vaak ook niet het grootste probleem. Dat is meestal de manier waarop we met het conflict omgaan.

Hoe gedraag jij je in een conflict?

Mijd je de ander? Verhef je je stem? Word je agressief? Doe je net alsof er niets aan de hand is? Maak je het groter dan het is, of juist kleiner? Wat voor gedragingen laat jij zien als je in conflict bent met iemand en vind je dat oké? Of gaat het eigenlijk iets te ver? Hoe voorkom je dat?

Hoe wil je een eind maken aan het conflict?

Wil je het conflict in goed overleg oplossen? Dan kun je denken aan mediation
Wil je het conflict gebruiken om de conflictvaardigheid te verbeteren, zodat je een volgende keer op een andere manier met een conflict kunt omgaan? Dan is Conflictcoaching of Transformatieve Mediation iets voor jou.
Wil je iemand anders laten beslissen? Dan kom je terecht bij een Rechter of Arbiter.

Praten met degene waarmee je een conflict hebt, vergt een behoorlijke dosis lef. Dus mocht je (conflict)coaching of mediation overwegen: Chapeau!