Comments: 0

Read more about Ontwikkeling of escalatie!

‘Zetelroof hoort bij ons politieke stelsel’, kopte de Volkskrant vanochtend. De titel trok mijn aandacht omdat ‘zetelroof’ geen woord is dat snel bij mij opkomt als ik denk aan ons democratische stelsel. Het was wel duideljk waarop gedoeld werd. De laatste van een rij politici, die zich afsplitste en een partij... Read More about Ontwikkeling of escalatie!