Comments: 0

Read more about Macht corrumpeert…

“Waarom je baas er niets aan kan doen dat ie zo’n naar mens is” Macht moet je misbruiken, zo begint een artikel van Anne Vegterlo in Quest. ‘Macht corrumpeert’, zei Lord John Dalberg-Acton die overleed in 1902 ‘en Absolute macht corrumpeert absoluut”. Deze uitspraak is inmiddels al ettelijke keren wetenschappelijk getoetst en de... Read More about Macht corrumpeert…