Comments: 0

Read more about Macht corrumpeert…

“Waarom je baas er niets aan kan doen dat ie zo’n naar mens is” Macht moet je misbruiken, zo begint een artikel van Anne Vegterlo in Quest. ‘Macht corrumpeert’, zei Lord John Dalberg-Acton die overleed in 1902 ‘en Absolute macht corrumpeert absoluut”. Deze uitspraak is inmiddels al ettelijke keren wetenschappelijk getoetst en de... Read More about Macht corrumpeert…

Comments: 0

Read more about Morgen, uitgerust weer op!

Van slecht slapen worden we niet vrolijk en dat is niet het enige gevolg van slecht slapen. Slecht slapen en (on)gewenst gedrag Volgens onderzoeker Laura M. Giurge blijkt dat slechte slapers vaker ongewenst gedrag op de werkvloer vertonen, dan mensen die wel goed slapen.Zelfbeheersing heb je nodig om je impulsen... Read More about Morgen, uitgerust weer op!