Voetstappen op de trap

Ze probeerde zich te concentreren op de muziek die ze aan had gezet, hopende dat ze het schreeuwen en het slaan niet hoefde te horen. Tevergeefs. Niet veel later hoorde ze voetstappen op de trap. Ze voelde haar keel dichtknijpen en zette zich schrap. Ze kende de riedel.
Haar moeder liep naar de kamer van haar zus en gebood haar vader op te houden met slaan en haar zus op te houden met schreeuwen. Vrijwel meteen was het stil. Ze wist dat haar moeder nu naar haar kamer zou komen.
Niet veel later ging haar deur open en hoorde ze haar moeder, met ingehouden woede, heel beheerst, vragen: “Wil jij mij dood hebben?” Dit was niet de eerste keer dat haar moeder deze vraag stelde, maar ze schrok er nog steeds van. Ze keek naar de grond en wachtte af. “want dan ben je nu aardig op weg”, ging haar moeder verder. Ze kromp ineen en begon zich te verdedigen: “Natuurlijk wil ik je niet dood hebben. Waarom zou ik je dood willen hebben?” Terwijl ze dat zei, of schreeuwde, wist ze dat ze haar moeder nooit zou overtuigen. Ze begon te huilen en keek op, recht in de ogen van haar moeder. Ogen die als ze hadden kunnen doden, ervoor gezorgd hadden dat ze begraven kon worden.

Haar moeder beet haar nog wat toe, draaide zich om en liep de trap weer af. Nu zou een ijzige stilte van onbekende duur volgen…

Kindermishandeling is niet altijd fysiek

In het kader van de week van de kindermishandeling, kwam bovenstaande scene bij me op. Wat kun je doen als je vermoed dat een kind wordt mishandeld?

  • Wees alert. Als het gedrag van een kind verandert, is er meestal iets aan de hand. Als een vrolijk kind zich ineens terugtrekt, is dat niet zomaar.
  • Besef dat de gevoelens van loyaliteit naar ouders sterk zijn. Probeer niet te snel tot de kern te komen.
  • Ook schaamte en schuldgevoelens maken het erover praten niet makkelijk. Wees je daarvan bewust.
  • Laat zien dat je betrouwbaar bent, en doe in de regel niets tegen de afspraak in.
  • Noem geen namen als je over de situatie spreekt met een ander (om je hart te luchten).

Enig idee wat we verder kunnen doen om kindermishandeling aan te pakken?