Corona en huiselijk geweld

Niet alle mensen volgen de adviezen van het RIVM en andere instanties op. Op twitter wordt beweerd dat de helft de adviezen aan hun laars lapt. Dat lijkt mij iets overdreven, maar als mensen op straat de afstand van anderhalve meter blijven negeren, vergroot dit de kans op een lockdown. Dit betekent dat niemand, zonder een goede reden, nog naar buiten kan. 

Mensen die thuis niet veilig zijn

Een lockdown is voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld desastreus. Kinderen en andere slachtoffers kunnen dan geen kant meer op. Ze zitten samen met de dader gevangen.

Op dit moment, zonder lockdown, is het al zwaarder dan anders, doordat de maatregelen effect hebben op de hulpverlening. In de huidige situatie kan een moeder haar kind nog even snel naar buiten sturen, een slachtoffer kan het huis uitvluchten en een dader kan eventueel stoom afblazen.
Een lockdown zet hier ook een streep door met alle gevolgen van dien.

Houd afstand en blijf zo veel mogelijk binnen

Dus, alsjeblieft mensen, doe wat er gevraagd wordt en houd buiten minimaal anderhalve meter afstand. Blijf thuis bij (lichte) verkoudheidsklachten. Volg de adviezen van het RIVM.
Laten we de mensen, die het echt nodig hebben, hun laatste beetje bewegingsvrijheid gunnen.