Comments: 0

Read more about SPE en kwaadaardigheid

Het Stanford Prison Experiment van Philip Zimbardo draait sinds kort in een aantal filmhuizen. Uit dit experiment blijkt dat gewone mensen in staat zijn tot afschuwelijke dingen. Even ter herinnering: in dit experiment werd een gevangenis nagebootst en op basis van vrijwilligheid werd aan studenten de rol van bewaker of... Read More about SPE en kwaadaardigheid