Comments: 0

Read more about Het einde van de macht

Het einde van de macht is de titel van een boek geschreven door Moisés Naím. Dit boek gaat over macht, hoe macht verschuift van directiekamers naar start-ups, van paleizen naar pleinen en van West naar Oost. Van mannen naar vrouwen. Macht verandert, macht wordt steeds makkelijker te verkrijgen. Bestaande machtsstructuren... Read More about Het einde van de macht

Comments: 0

Read more about SPE en kwaadaardigheid

Het Stanford Prison Experiment van Philip Zimbardo draait sinds kort in een aantal filmhuizen. Uit dit experiment blijkt dat gewone mensen in staat zijn tot afschuwelijke dingen. Even ter herinnering: in dit experiment werd een gevangenis nagebootst en op basis van vrijwilligheid werd aan studenten de rol van bewaker of... Read More about SPE en kwaadaardigheid

Comments: 0

Read more about Macht corrumpeert…

Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Gelukkig hebben niet veel mensen absolute macht.Maar macht is wel iets dat iedereen heeft, of bij tijd en wijlen nodig heeft. We hebben het er liever niet over, maar zonder macht kun je geen invloed uitoefenen. Zelfs een baby heeft macht. Macht om... Read More about Macht corrumpeert…

Comments: 0

Read more about Macht corrumpeert…

“Waarom je baas er niets aan kan doen dat ie zo’n naar mens is” Macht moet je misbruiken, zo begint een artikel van Anne Vegterlo in Quest. ‘Macht corrumpeert’, zei Lord John Dalberg-Acton die overleed in 1902 ‘en Absolute macht corrumpeert absoluut”. Deze uitspraak is inmiddels al ettelijke keren wetenschappelijk getoetst en de... Read More about Macht corrumpeert…

Comments: 0

Read more about Je lerares ontlopen?

The teacher, een Tsjechische film, gaat, zoals verwacht, over een lerares in het Tsjechoslowakije van de jaren 80. 1983, een jaar dat het IJzeren Gordijn en de Communistische partij nog stevig stonden. ‘The teacher’ heeft een hoge functie in de Communistische partij en een zus in Moskou. Dit geeft haar macht,... Read More about Je lerares ontlopen?