HOME

Van harte welkom op mijn site waar woorden werken.

Woorden. Het fundament voor het maken van een verhaal en daarmee het fundament voor betekenisgeving. Zowel voor onszelf als de wereld waarin we leven. Woorden zorgen voor verbinding maar ook voor verwijdering en alles daar tussenin.
Woorden werken.

Onverwachte interpretaties zorgen voor hilariteit, maar ook voor misverstanden. Dat is op zich niet erg. Woorden kun je wijzigen en ze beter laten aansluiten op wat je bedoelt. De ene keer misschien moeizamer dan de andere keer, maar het kan.
Woorden werken.

Voor geschreven woorden gelden andere regels. Geschreven woorden leest men zonder dat je er bij bent. Je kunt niet ingrijpen en duidelijk maken wat je bedoelt. Je woorden moeten jouw boodschap zo adequaat mogelijk weergeven.
Denk na over jouw doel. Wat wil je bereiken? Wie wil je bereiken? Hoe wil je diegene(n) bereiken?
Woorden werken.

MEER! laat woorden werken in teksten, variërend van blog tot artikel en van brief tot boek.